Podpis Dohod o účasti na auditu familyfriendlycommunity

 

Na začátku dubna bylo panem hejtmanem Zlínského kraje Ing. Radimem Holišem podepsáno šest Dohod o účasti na auditu familyfriendlycommunity. Do projektu vstupují města Kroměříž, Vsetín a Staré Město a obce Jablůnka, Nivnice a Želechovice nad Dřevnicí. Celý proces auditu by měl být zrealizován v lednu 2025. Mezi důležité kroky, které budou realizovány, se řadí: publicita auditu v obci, sestavení pracovní skupiny, uspořádání veřejného hodnoticího a plánovacího workshopu, sběr podnětů od občanů, výběr a schválení opatření voleným orgánem obce, které se realizují další tři roky. Po úspěšném absolvování celého procesu obec obdrží základní certifikát. Zlínský kraj na úvod poskytuje obcím šanon s dokumentací, propagační předměty pro projektovou skupinu a pověřenou osobu odpovědnou za audit a publicitu na webu auditu. Národní centrum pro rodinu Brno po podpisu Smlouvy o realizaci auditu familyfriendlycommunity nominuje do auditovaných obcí poradce, kteří budou zástupce obce celým procesem auditu provázet.

 

Velké poděkování patří kolegům z oddělení komunikace a vnějších vztahů, kteří se velice ochotně podíleli na návrzích a objednání propagačních předmětů.

 

Všem auditovaným obcím přejeme hodně zdaru v realizaci auditu 🙂

 Fotogalerie