Historie auditu

Na základě iniciativy a z pověření bývalého Spolkového ministerstva pro sociální zabezpečení, generační politiku a ochranu spotřebitele byl v roce 2002 v Rakousku vyvinut audit familienfreundlichegemeinde (audit obec přátelská rodině), který byl v následujících letech vědecky rozpracován a ověřen v praxi. V roce 2006 byla realizace auditu přenesena na společnost Familie & Beruf Management GmbH, která je odpovědná za jednotný průběh auditu, jejím prostřednictvím se uskutečňuje strategické zaměření a organizační postup auditu familienfreundlichegemeinde.

 

Společnost Familie & Beruf Management GmbH audit modifikovala pro realizaci v jiných evropských zemích pod názvem audit familyfriendlycommunity (audit obec přátelská rodině). Familie & Beruf Management GmbH je majitelem práv na značku audit familyfriendlycommunity a je oprávněna nabízet využívání procesu auditu a propůjčení certifikační značky národním realizátorům. Národní realizátoři jsou oprávněni k udělování tzv. základních certifikátů a plných certifikátů.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne 30. 4. 2015 schválilo Licenční smlouvu auditu familyfriendlycommunity a tím jeho pilotní realizaci v Jihomoravském kraji. Realizace auditu vychází z Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019, kde je zakotvena v Prioritě 5, Opatření 5.1 na podporu tvorby pro-rodinných opatření na úrovni obcí, Aktivitě 5.1.5. Podpora auditu familyfriendlycommunity. Audit je rozšířením podpory obcí ze strany Jihomoravského kraje v budování prostředí, které má pomoci v úsilí obcí o zlepšování podmínek života rodin.