Tým auditu

 

Andrea Kattauerová

Zlínský kraj - odbor sociálních věcí

koordinátor auditu, webmaster

Tel.: 603 822 511

E-mail: andrea.kattauerova@zlinskykraj.cz

PhDr. Ing. Marie Oujezdská

Národní centrum pro rodinu

pověřený partner

Tel.: 542 214 865

E-mail: oujezdska@rodiny.cz